Psychoanalyse is een effectieve therapievorm – Part 4: de mening van de Duitste Wissenschaftlicher Beirat Psychotherapie

In Duitsland heeft de Wetenschappelijke Adviesraad Psychotherapie recent psychoanalytische therapie voor volwassenen erkend als effectieve behandelvorm bij affectieve stoornissen, angststoornissen, stressgebonden stoornissen, dissociatieve stoornissen, conversie en somatoforme stoornissen, eetstoornissen, psychische en sociale factoren bij somatische aandoeningen, persoonlijkheidsstoornissen, middelengebruik, en voor schizofrenie en aanverwante stoornissen. hier is hun rapport.

This entry was posted in effectiviteitsonderzoek. Bookmark the permalink.

Comments are closed.