Psychoanalyse is een effectieve therapievorm – Part 4: Leichsenring & co in The Lancet

Binnen het hedendaags psychiatrisch denken is borderline persoonlijkheidsstoornis een frequent gestelde diagnose voor personen met aanslepende problemen waarbij instabiliteit in de beleving van zelf en anderen, en destructief handelen centraal staan. In The Lancet van januari 2011 verscheen een overzichtsartikel met de huidige stand van zaken van onderzoek naar deze problematiek. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de behandeling van borderline. Qua behandeling is er consensus dat psychotherapie centraal moet staan. De vraag die zich dan opent is welke behandelvormen meest aangewezen zijn. Op basis van 24 kwalitatief goede Radomized Controlled Trials (zie vorige berichten over effectiviteitsonderzoek) concluderen de auteurs dat van de verschillende vormen van psychotherapie vooral psychoanalytisch/psychodynamische behandelingen en cognitieve gedragstherapieën die specifiek op de borderline problematiek afgestemd zijn, kunnen beschouwd worden als effectief. De beide vormen van behandeling leiden tot substantiële verbeteringen in het functioneren van patiënten en in onderlinge vergelijkingen blijken ze even doeltreffend te zijn.

This entry was posted in effectiviteitsonderzoek. Bookmark the permalink.

Comments are closed.