DRUK INDRUK HERDRUK – part 1

In het kader van het project ‘Gevaarlijk Jong’, waar ook het Guislain museum, Kopergietery en de Gezinsbond bij betrokken zijn, schreef het Kinderrechtencommissariaat begin 2011 een onderzoeksopdracht uit rond gedragsstoornissen bij kinderen. Samen met Julie De Ganck, Nancy Vansieleghem voerde ik de onderzoeksopdracht uit. Het werd project dat de focus richt op de beleving van het kind en vertrekt van kwalitatief onderzoek. We onderzochten hoe kinderen die omwillen van een problematiek in een residentiële instelling verblijven of verbleven, de labels (‘ADHD’ of ‘gedragsstoornis’) ervaren die ze toegekend kregen, en we gingen na met welke hulp die kinderen gebaat zijn. Methoden die we toepasten waren participerende observatie, interviews en focusgroepen. Een van de resultaten van het onderzoekproject is een onderzoeksrapport waarin we onze methoden en resultaten in detail weergeven. Het Kinderrechtencommissariaat (http://www.kinderrechten.be/) bundelde elementen uit het onderzoeksrapport en interviews met de onderzoekers in het boekje INDRUK.

This entry was posted in adhd, diagnoses, onderzoek. Bookmark the permalink.

Comments are closed.