Een kritische blik op DSM 5 – part 1

Vermoedelijk zal de wereld in het voorjaar van 2013 verblijd worden met de nieuwe versie van het diagnostische handboek van de American Psychiatric Association: DSM-5. DSM-5 is de vijfde versie van het werk dat als volledige titel heeft: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Op basis van de beschikbare pilootversie (http://www.dsm5.org/) en publicaties door de gangmakers van dit handboek is inmiddels reeds duidelijk dat het diep problematisch zal zijn. In een aantal berichten zal ik aangeven waarom. Als opwarmer alvast een artikel met stukken interview dat De Morgen publiceerde op 28 januari 2012 en een stuk uit nummer 36 van het blad Goedele waar ik input voor gaf.

De huidige versie van DSM (DSM-IV-TR) wordt gebruikt als basis voor tal van beslissingen die een bijzondere grote impact hebben op het leven van mensen, gaande van beleidsbeslissingen tot beslissingen of iemand al dan niet recht heeft op gespecialiseerde hulp. De vraag die ik graag voorleg, is of het met de aankomende DSM-5 nog langer verantwoord zal zijn om het handboek zoveel gewicht te geven.

This entry was posted in diagnoses and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.