Een kritische blik op DSM-5 – part 2

Enige tijd geleden startten verschillende grote groeperingen van psychologen, waaronder de British Psychological Society en verschillende divisies van de American Psychological Association, een petitie tegen de aankomende DSM-5. Grote kritiek gaat daarbij uit naar de vage formuleringen van inclusie- en exclusiecriteria voor verschillende stoornissen die naar voor worden geschoven en naar het feit dat men neurobiologische benaderingen eenzijdig op de voorgrond plaatst.  Dit is de link naar de lijst met geformuleerde bezwaren. In een recent nummer van The Lancet gaat de redactie in op hoe DSM-5 rouw benadert en volledig dreigt te medicaliseren. Dit is de link naar hun editoriaal.

This entry was posted in diagnoses and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.